img-logo

Dự án phòng hòa nhạc tại trường Quốc Tế Anh (BIS)

08/03/2024

Bàn giao dự án đầu năm thành công trọn vẹn. Thật tuyệt vời khi BQL dự án và chủ đầu tư đều khen âm thanh hay, ánh sáng đẹp và không cần điều chỉnh gì thêm! Dự án phòng hòa nhạc tại trường Quốc Tế Anh (BIS) chính thức được bàn giao!
Thương hiệu âm thanh d&b audiotechnik tiếp tục được sử dụng cho dự án và luôn chứng minh được là thương hiệu nổi tiếng thế giới với chất lượng vượt trội.

 

Prosound Center Vietnam