SERI FP

Hiển thị một kết quả duy nhất

FP5

Bộ Nhận Di Dộng

9.020.000 VNĐ

FP3

Bộ Phát Kết Nối Plug-In Micro Cầm Tay Cho Các Loại Micro Có Dây

1.110.000 VNĐ

FP2/VP68

Bộ Phát Micro Cầm Tay Đầu VP68

7.780.000 VNĐ

FP2/SM58

Bộ Phát Micro Cầm Tay Đầu SM58

6.430.000 VNĐ

FP1

Bộ Phát Bodypack

4.910.000 VNĐ

FP35

Bộ Phát Kết Nối Plug-In Micro Cầm Tay FP3 Và Bộ Nhận Di Dộng FP5

13.130.000 VNĐ

FP25/VP68

Bộ Phát Micro Cầm Tay Đầu VP68 Và Bộ Nhận Di Dộng FP5

11.640.000 VNĐ

FP25/SM58

Bộ Phát Micro Cầm Tay Đầu SM58 Và Bộ Nhận Di Dộng FP5

10.520.000 VNĐ

FP15/83

Bộ Phát Bodypack FP1 Với Lavalier Omni Condenser WL183, Và Bộ Nhận Di Dộng FP5

13.130.000 VNĐ