PROCESSOR & MIXER MICRO & AUTO MIXER

Hiển thị một kết quả duy nhất

SCM820

Mixer Micro 8 Kênh 1U

52.884.000 VNĐ

SCM810E

Auto Mixer Micro 8 Kênh 1U Với Logic, 2-Band EQ Cho Mỗi Kênh

39.473.000 VNĐ

SCM800E

Mixer Micro 8 Kênh 1U Với 2-Band EQ Cho Mỗi Kênh

19.997.000 VNĐ

SCM410E

Auto Mixer Micro 4 Kênh 1U ½ Rack Với Logic, 2-Band EQ Cho Mỗi Kênh

23.280.000 VNĐ

SCM268E

Mixer Micro 4 Kênh 1U ½ Rack, Transformer Balanced Với Phantom Power

7.912.000 VNĐ

SCM262E

Stereo Mixer 1U ½ Rack, 02 Input Micro + 03 Input Stereo, Phantom Power

7.198.000 VNĐ