MICROFLEX KHÔNG DÂY - MXW

Hiển thị một kết quả duy nhất

MXW6/O

Bộ Thu Phát Micro Boundary Để Bàn, Omni

17.540.000 VNĐ

MXW6/C

Bộ Thu Phát Micro Boundary Để Bàn, Cardoid

17.540.000 VNĐ

MXWANI8

Audio Network Interface Với Gigabit Switch, PoE, Dante, Phần Mềm Quản Lý Hệ Thống Microflex Không Dây – 8 Kênh

37.200.000 VNĐ

MXWANI4

Audio Network Interface Với Gigabit Switch, PoE, Dante, Phần Mềm Quản Lý Hệ Thống Microflex Không Dây – 4 Kênh

31.890.000 VNĐ

MXWNCS8

Network Charging Station, 8 Port. Hỗ Trợ Được 8 cái MXW1, MXW2, MXW6 Hoặc 4 Bộ MXW8

47.820.000 VNĐ

MXWNCS4

Network Charging Station, 4 Port. Hỗ Trợ Được 4 cái MXW1, MXW2, MXW6 Hoặc 2 Bộ MXW8

37.200.000 VNĐ

MXWAPT8

Access Point Thu Phát, 8 Kênh

90.330.000 VNĐ

MXWAPT4

Access Point Thu Phát, 4 Kênh

69.070.000 VNĐ

MXW1/O

Bộ Phát Bodypack Với Micro Omni, Gồm Pin SB901

14.880.000 VNĐ