MFXi SERIES

Hiển thị một kết quả duy nhất

MFXi 20

Multi Purpose Mixer, 20 Mic/Line + 2 Stereo-Line Inputs + FX, 2 Aux

22.150.000 VNĐ

MFXi 12

Multi Purpose Mixer, 12 Mic/Line + 2 Stereo-Line Inputs + FX, 2 Aux

17.400.000 VNĐ

MFXi 8

Multi Purpose Mixer, 8 Mic/Line + 2 Stereo-Line Inputs + FX, 2 Aux

15.030.000 VNĐ