Micro Omni Dynamic Với Tay Cầm Dài Cho Phỏng Vấn, Màu Đen