Bộ Phát Kết Nối Plug-In Micro Cầm Tay UR3, Cho Các Loại Micro Có Dây