Microdriver Dynamic Cho Âm Thanh Chính Xác Với Bass Sâu. Dây Cáp Có Thể Tháo Rời. CL: Màu Trắng Trong, K: Màu Đen Trong