Bộ Kết Hợp Ăng-ten Half-Rack 4 Kênh, 470 – 865 MHz