Bộ Thu Phát Chân Micro Ngỗng Để Bàn, Không Bao Gồm Micro Ngỗng (Kết Nối Với Micro MX405, MX410, MX415)