Bộ Phát Bodypack BLX1, Bộ Nhận Rack BLX4RA Và Micro Lavalier CVL