BLX14A/B98 s đã được thêm vào giỏ hàng.

Bộ Phát Bodypack BLX1 Với Bộ Nhận BLX4A Và Micro Nhạc Cụ WB98H/C Cardioid Condenser